• Kompetenzfelder

  Akmaz & Kollegen

Faaliyet alanlarımız

Akmaz & Meslektaşları …

bireysel iş sözleşmesi hukuku

 • bireysel iş sözleşmesi hukuku iş sözleşmesini veya hizmet akdi şekillendirmede, değiştirmede veya iptal etmekte yardımcı oluyoruz

 • Anlaşmalı çıkışların düzenlenmesi ve müzakeresi

 • Anlaşmalı çıkış

 • Işten çıkarılma ve muafiyet anlaşması

 • beklenilen bir çıkışa mani olmak

 • Feshi davasında savunma

 • işletme yönetimini görevden almak

 • bonservis

 • İkramiye hakkı, bonus, komisyon, kazanç payı

 • İzin hakkı, rekabet yasakları

Toplu iş hukukunda

 • Şirket haklarını kapsayan müzakere

 • İşletme toplu iş sözleşmesi hakkında müzakere

 • İş hukukunla alakalı karar bağlama davası

Seminerler ve ileri eğitim

Bireysel iş hukukuyla alakalı eğitim içeriğ

 • çıkışa karşı korunma

 • İşçinin ve İşverenin sorumluluğu

 • Yönetim hakları

Toplu iş hukukununla alakalı eğitim içeriği

 • Işletme yönetmeliği yasasının esasları

 • sosyal ve personel meselelerinde katılım hakları

 • sosyal plan

Dış kaynakları kullanma ve yeniden planlama hakkında danışmanlık

 • şirket, işyeri ve işyeri bölümünün alım ve satımı

 • dönüştürme ve diş kaynaklarının kullanma yolları

 • Alman medeni hukuk kanunun 613 a maddesine uygun İşyerinin devri